PL EN RU

 

Centre for Local Development Foundation

 

 

NASZE PROJEKTY

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej NASZE PROJEKTYLubelskie Centrum I

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Sunday, June 3, 2018

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo!

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w jej strukturze Centrum Samorządu Terytorialnego pragną zaprosić Państwa do współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Fundacja jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego. W ramach swej działalności wspieramy rozwój samorządów terytorialnych, lokalnych grup działania, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych przedstawicieli lokalnych społeczności w Polsce oraz za granicą.

 

Pomimo szerokiej oferty różnych instytucji i firm, w dalszym ciągu gminy i powiaty nie zawsze otrzymują kompleksowe wsparcie merytoryczne. Powoduje to w wielu przypadkach nieefektywne działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju lokalnego. Wychodząc naprzeciw temu, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z ekspertami z regionu postanowiły utworzyć Centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego. Centrum jest instytucją, która skupia najlepszych ekspertów, specjalizujących się w różnych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Kadrę stanowią przede wszystkim wykładowcy uczelni, eksperci firm doradczych i szkoleniowych, doświadczeni pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej.

 

Celem głównym działalności Centrum jest wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie w warunkach integracji europejskiej oraz pomoc doradczą i szkoleniową w zakresie nowoczesnej wiedzy samorządowej. W naszej pracy niezwykle istotne są satysfakcja i zadowolenie naszych partnerów. Działamy z pełnym profesjonalizmem, w oparciu o najlepsze praktyki krajowe i zagraniczne. Nasi partnerzy mogą liczyć na doświadczoną kadrę oraz najwyższą jakość usług. Swoje działania opieramy na zdobytej wiedzy, zrealizowanych projektach i opracowanych efektywnych metodach pracy. Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwoliły na wypracowanie sprawdzonej strategii współpracy, gwarantującej wspólny sukces. Dzięki zebranemu doświadczeniu oraz współpracy z dotychczasowymi partnerami, wypracowaliśmy ofertę, która jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy chcą działać profesjonalnie i skutecznie. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, starając się znaleźć najbardziej efektywne rozwiązanie.

 

Centrum ofertuje Państwu szereg usług doradczych i szkoleniowych, związanych z opracowaniem m. in.: strategii i programów rozwojowych, programów branżowych, wniosków i studiów wykonalności, ekspertyz, koncepcji marketingu terytorialnego. Jesteśmy także w stanie przeprowadzić każdy rodzaj szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla kadry samorządowej i społeczności lokalnej. Posiadamy również doświadczenie i oferujemy współpracę w opracowaniu i koordynacji projektów partnerskich krajowych i zagranicznych.

 

W związku z powyższym, proszę Państwa o wzięcie pod rozwagę naszej propozycji współpracy. W szczególności prosimy o uwzględnienie naszej organizacji w organizowanych procedurach przetargowych i konkurencyjnych.

 

W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z Fundacją.

 

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

Al. Spółdzielczości Pracy 28/4, 20-147 Lublin

Tel. 81 442 00 15, kom. 602 433 676

e-mail: fundacja@rozwojlokalny.pl

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

 

FB Udostępnij
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com