PL EN RU

 

Centre for Local Development Foundation

 

 

NASZE PROJEKTY

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej NASZE PROJEKTYLubelskie Centrum I

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Lublin Center for Entrepreneurship

 

Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości  zostało powołane w celu wspomagania rozwoju przedsiebiorczości w regionie, poprzez dostarczanie nowoczesnych metod, środków oraz rozwiązań biznesowych udoskonalających strategie prowadzenia przedsiębiorstw i ich dynamiczny rozwój.

 

W sierpniu 2012 roku Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego podpisała umowę  z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości - Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na realizację projektu "Wsparcie Fundacji Centrum Lokalnego jako instytucji otoczenia biznesu". Projekt realizowany będzie w okresie wrzesień 2012 - czerwiec 2013 roku i dotyczy rozwoju działalności Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego m.in poprzez stworzenie kompleksowej oferty wsparcia dla sektora przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie oraz działalność Lubelskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz uczestnictwa w organizowanych przez nas Konferencjach.

 

Kontakt z nami:

Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości

20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4

tel.: 81 442 00 15

e-mail: biznes@rozwojlokalny.pl

www.rozwojlokalny.pl//biznes

 

Zapraszamy do współpracy z Fundacją Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Lubelskim Centrum Przedsiębiorczości

                         

 

Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości w 2012 roku organizowało cykl konferencji organizowanych z udziałem włądz lokalnych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw w powiatach:

 

chełmskim,  krasnostawskim, kraśnickim,  lubartowskim, lubelskim, łęczyńskim

opolskim, puławskim,  radzyńskim i tomaszowskim. 

Tytuł konferencji:

pt.: „Strategia – Zarządzanie – Rozwój. Perspektywy działalności lubelskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej”

Tematyka konferencji skupiona była wokół następujących kwestii:

  • Możliwości zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstw ze środków UE na lata 2014 – 2020;
  • Najnowsze rozwiązania w marketingu oraz promocja w Internecie
  • Najważniejsze problemy w zakresie zamówień publicznych z punktu widzenia przedsiębiorców.

 

W ramach każdej konferencji przewidziane było indywidualne, bezpłatne doradztwo dla uczestników z zakresu objętego tematyką konferencji.

 

Działalność Lubelskiego Centrum Przedsiębiorczości została zaingunarowana konferencją, która odbyła się 30.10.2012 roku.

Konferencja inaugurująca działalność Lubelskiego Centrum Przedsiębiorczości


 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego zaprosiła przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego na Konferencję inaugurujacą działalność Lubelskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

Motto: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. - Henry Ford

 

Program Konferencji:

9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.30

Otwarcie konferencji. Wystąpienia przedstawicieli Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Samorządu Województwa Lubelskiego i Miasta Lublin

10.30 - 11.00

Prezentacja Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego i Lubelskiego Centrum Przedsiębiorczości

11.00 - 11.30

Możliwości finansowania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020

11.30 - 12.00

Dyskusja i zakończenie Konferencji

12.00

Lunch

 

Konferencja została objęta partonatem

Prezydenta Miasta Lublin Marszałka Województwa Lubelskiego

 

więcej o projekcie i Lubelskim Centrum Przedsiębiorczości:

 

o projekcie

 

o Lubelskim Centrum Przedsiębiorczości

 

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu "Wsparcie Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego jako instytucji otoczenia biznesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

 

 

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com