PL EN RU

 

Centre for Local Development Foundation

 

 

NASZE PROJEKTY

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej NASZE PROJEKTYLubelskie Centrum I

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Projects

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje przedsięwzięcia służące rozwojowi lokalnemu i regionalnemu. Koncentrujemy swoją działalność na projektach służących aktywizacji obszarów wiejskich oraz rozwojowi przedsiębiorczości.
W centrum naszego zainteresowania są również projekty transgraniczne i międzynarodowe. Przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, rolnicy i organizacje pozarządowe mają dodatkowe możliwości uzyskania znacznego wsparcia finansowego na realizację pilnych inwestycji i istotnych dla siebie przedsięwzięć.

 

Z jakich źródeł dofinansowania korzystamy?

 

Najważniejszym źródłem finansowania naszych projektów są fundusze Unii Europejskiej, które są wykorzystywane poprzez funkcjonowanie programów na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Istotnym źródłem są również środki krajowe oraz środki finansowe innych państw, np. USA.

 

Informacje na temat beneficjentów:

Każde działanie oraz każdy program skierowany jest do odpowiedniej grupy odbiorców. Trafny wybór działania  ramach którego projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie, to większa szansa na sukces.

 

Odbiorcami naszych projektów są przede wszystkim:
 

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji, oświaty i innych jednostek sektora samorządowego i rządowego;

- mieszkańcy obszarów wiejskich, w szczególności rolnicy;

- przedsiębiorcy;

- przedstawiciele organizacji pozarządowych;

- inne podmioty, dla których wsparcia można uzyskać dofinansowanie.

 

Projekty krajowe:
 

Aktywność mieszkańców - szansą rozwoju obszaru LGD

Program LEADER w gminach Zamość, Krasnobród, Józefów i Adamów


Projekty międzynarodowe:

 

Projekt pt.: Strategia - partnerstwo - inicjatywa. Praktyczne doświadczenia Polski w zakresie planowania strategicznego i rozwoju lokalnego" - projekt zrealizowany

Projekt pt.: "AGROSZANSA..."

 

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com