PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Projekt „Inicjatywy lokalne szansą na rozwój Lubelszczyzny”

 

                                                                           

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego od 1 lutego 2011 roku realizuje projekt „Inicjatywy lokalne szansą na rozwój Lubelszczyzny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu zapraszamy na wyjazdowe weekendowe bezpłatne szkolenia, prowadzone metodą warsztatową z aplikowania, ewaluacji i rozliczania projektów w ramach: „Inicjatywy lokalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz „Inicjatywy lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”.

 

Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

możliwości pozyskania środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,

- aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,

- prawidłowego monitorowania, rozliczania i ewaluacji projektów,

rozwiązywania pojawiających się problemów,

 

Uczestnicy szkoleń wymienią doświadczenia w zakresie aplikowania i prawidłowego rozliczania projektów.

 

Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkałych lub pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich województwa lubelskiego, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach im podległych lub w organizacjach pozarządowych.

 

Szkolenia będą prowadzone w trybie weekendowym w wymiarze dwóch dni szkoleniowych każde szkolenie. Zajęcia będą odbywały się w ośrodkach wypoczynkowych o wysokim standardzie.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy:

- szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

- wysoki standard ośrodków szkoleniowych

- noclegi w pokojach 1 i 2 osobowych

- pełne wyżywienie

 

Ośrodki oferują atrakcyjnie zagospodarowany czas wolny.

 

Szczegółowych informacji na temat terminów szkoleń oraz miejsc ich realizacji a także wszelkich innych spraw organizacyjno-rekrutacyjnych  dostepne są pod

tel. 81 448 28 59, e-mail: inicjatywy@rozwojlokalny.pl

 

 

Szczegółowa tematyka szkoleń do pobrania:

 

 Szkolenie "Inicjatywy lokalne w ramach POKL na lata 2007-2013" 
 Szkolenie "Inicjatywy lokalne w ramach PROW na lata 2007-2013" 

 

Rekrutacja na szkolenia zakończona.

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

 Zbiorczy formularz zgłoszeniowy na szkolenia 
 Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie 
 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
 Zaświadczenie o zatrudnieniu 
 Regulamin rekrutacji

Deklaracja udziału w projekcie

 

 

 

 

FB Udostępnij
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com