PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Piątek, 20 maja 2011

Projekt "Nowy zawód - nowe możliwości" ...

                                                                                                                  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 

 

Projekt „Nowy zawód – nowe możliwości” realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie oraz LGD „Polesie” z siedzibą w Cycowie, w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „ NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI” jest wyposażenie w odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu wyboru nowego zawodu 106 osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego lub łęczyńskiego – poprzez specjalistyczne kursy, szkolenia i usługi doradcze.

Do kogo skierowany jest projekt:

Projekt adresowany jest do rolników ubezpieczonych w KRUS lub domowników rolników, spełniających łącznie wskazane warunki:
1. wykonujących działalność rolniczą i z własnej inicjatywy chcących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem,
2. zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego lub łęczyńskiego województwa lubelskiego

 

W ramach projektu:

Wszyscy uczestnicy projektu (106 osób) objęci będą obowiązkowym indywidualnym doradztwem psychologicznym i zawodowym. Będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat swoich predyspozycji zawodowych, określenia słabych i mocnych stron oraz określony zostanie ich Indywidualny Plan Działania. Wezmą również udział w grupowych warsztatach aktywizujących z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Uczestnicy będą także mieli możliwość skorzystania z jednego z kursów lub szkoleń:

● Kurs na pracownika robót wykończeniowych (250 h/os) – kurs zakończony

●  Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci (150 h/os) – dla 16 osób. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym. - kurs zakończony

Kurs fryzjerski (250 h/os) –dla 15 osób. Kurs zakończy się egzaminem państwowym. - kurs zakończony

Kurs na prawo jazdy kat. C (312 h/os) – dla 15 osób. - kurs zakończony

Kurs na prawo jazdy kat. C+E (308 h/os) – dla 15 osób. Kursy na prawo jazdy – zarówno kat. C , jak i C + E zakończone zostaną egzaminami
(egzamin po kursie podstawowym, egzamin po kursie kwalifikacji zawodowych oraz egzamin państwowy). Przebieg kursu na prawo jazdy kat. C oraz  C + E (wielostopniowość) jest zgodny z obowiązującymi obecnie przepisami (od 09.2009) dotyczącymi uprawnień, które muszą posiadać kierowcy zawodowi. kurs zakończony

Kurs ze spawalnictwa metodą elektryczną i gazową (270 h/os) – dla 15 osób. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
i uzyskaniem zaświadczenia. - kurs zakończony

Szkolenie „Agroturystyka i marketing turystyczny” (88 h/os) – dla 15 osób. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia. kurs zakończony

Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych(teczka, notes, długopis, materiały drukowane o tematyce w zależności od rodzaju kursu).  Każdemu uczestnikowi przysługiwać będzie również zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, a osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną – dodatkowo zwrot kosztów opieki.

 

Rekrutacja odbywa się i szczegółowych informacji udziela:

 

Punkt Doradczo-Rekrutacyjny

ul. Nowa 1, pok.nr 4

21-070 Cyców

tel. 82 567 79 24 lub

kom. 691 080 460

e-mail: m.leszczynska@lgdpolesie.pl

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Biuro Projektu:

ul. Unicka 4 lok. 206

20-126 Lublin

tel. 81 442 00 15

e-mail : fundacja@rozwojlokalny.pl

lub : nowyzawod@rozwojlokalny.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. formularz zgłoszeniowy

2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

3. regulamin uczestnictwa w projekcie

4. oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności pozarolniczej

5. deklaracja uczestnictwa

 

 

 

 

FB Udostępnij
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com