PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Wtorek, 11 lutego 2014

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.: "Lubelskie Centrum Umiejętności Komputerowych - ECDL Core"

 

 

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie
z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

realizuje projekt

pt. ,,Lubelskie Centrum Umiejętności Komputerowych – ECDL Core”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest podniesienie umiejętności  i kompetencji w zakresie obsługi ICT wśród osób w wieku 18-64 lata.

Do jest skierowany projekt?

 • do osób dorosłych w wieku 18-64 lata, a także osób powyżej 64 roku życia, które są bezrobotne oraz zadeklarowały chęć podjęcia zatrudnienia po otrzymaniu certyfikatu,
 • osób mieszkających, uczących się, pracujących lub bezrobotnych z terenu województwa lubelskiego posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.

W ramach Projektu przewidujemy:

 • realizację szkoleń informatycznych kończących się egzaminem
  i uzyskaniem certyfikatu ECDL.
 • Zadanie obejmuje realizację szkolenia zgodnego  programowo z wymogami ECDL na poziomie  Core. Szkolenie kończy się certyfikatem ECDL, dodatkowo Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

 • podstawy technik informatycznych,
 • użytkowanie komputerów,
 • przetwarzanie tekstów,
 • arkusze kalkulacyjne,
 • bazy danych,
 • grafika menadżerska i prezentacyjna,
 • usługi w sieciach informatycznych.

 

Organizacja szkoleń:

 • szkolenia będą prowadzone w 12 osobowych grupach,
 • każdy uczestnik weźmie udział w 120 godzinach szkolenia,
 • szczegóły dotyczące rekrutacji (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenia) oraz harmonogram szkoleń  dostępne są w pliku dokumenty do pobrania,
 • szkolenia odbędą się w Lublinie i zostaną przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • certyfikat potwierdzający poziom kompetencji ECDL Core,
 • komplet materiałów szkoleniowych.

 

Dzięki Projektowi Uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ICT,
 • uzyskają certyfikat ECDL Core,
 • zdobędą umiejętności efektywnego wykorzystania komputera do pracy, nauki, tworzenia i wymiany informacji, danych, porozumiewania się i komunikacji,
 • zwiększa swoją szansę i wzmocnią pozycje na rynku pracy.

 

Ruszamy już od marca 2014 roku -  nie zwlekaj ilość miejsc ograniczona!

ZAPRASZAMY DO  UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Biuro Projektu:

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

ul. Unicka 4 lok. 206 (parter)

20-126 Lublin

Tel/Fax: 81 442 00 16

Tel: 81 442 00 15

e-mail: ecdlcore@rozwojlokalny.pl

www.rozwojlokalny.pl/ecdlcore

 

Partner Projektu:

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Litewski 3

20-081 Lublin

Tel: 81 537 60 00

www.umcs.lublin.pl

 

W celu wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach należy wypełnić oraz dostarczyć lub przesłać do biura projektu następujące dokumenty:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY NIEAKTYWNEJ ZAWODOWO  -  W PRZYPADKU OSOBY POBIERAJĄCEJ NAUKĘ

OŚWIADCZENIE O POBIERANIU NAUKI

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU  -  W PRZYPADKU OSOBY ZATRUDNIONEJ LUB SAMOZATRUDNIONEJ

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

 

 

 

 

FB Udostępnij
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com