PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Wtorek, 25 marca 2014

Strategie rozwoju lokalnego - czas na opracowanie!

Szanowni Państwo,

Strategia Rozwoju Lokalnego jednostki samorządowej określa wieloletnią perspektywę rozwoju w oparciu o dokonaną analizę SWOT oraz dokumenty strategiczne rozwoju regionu i kraju. Strategia ustala wizję, misję, cele rozwoju, priorytety strategiczne, zakres współpracy zewnętrznej, prognozę finansową, pozycjonuje środki finansowe na zadania realizowane w ramach strategii. Przy opracowaniu strategii są brane pod uwagę: opinie mieszkańców gminy, wiedza i doświadczenie lokalnych władz samorządowych, ocena stanu gminy, dorobek gospodarki lokalnej.

Posiadanie Strategii jest ważnym argumentem przy pozyskiwaniu środków niezbędnych dla rozwoju gminy oraz przyciąganiu na teren gminy inwestorów.

LUBELSKIE CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO oferuje Państwu współpracę w zakresie opracowania dokumentów strategicznych. Stosujemy najnowsze rozwiązania metodologiczne pozwalające na określenie tzw. przewag strategicznych danego obszaru. Efektem tego jest skuteczne sformułowanie właściwych celów rozwojowych na kolejne lata.

Zapraszamy do konktaktu z Centrum:

tel. 81 442 00 15

e-mail: fundacja@rozwojlokalny.pl

 

FB Udostępnij
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com