PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Wtorek, 17 czerwca 2014

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2014 ROKU

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

organizuje

 

KURS

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW

NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2014 ROKU

 

W kursie mogą uczestniczyć  Studenci  Prawa, którzy chcą przystąpić do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną i ogólną.

Celem kursu jest intensywne powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, która jest niezbędna aby zdać egzamin aplikacyjny.

 

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone wyłącznie przez praktyków  - radców prawnych i adwokatów, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć.

 Forma pracy: wykładowo-ćwiczeniowa

Dwie osoby, które uzyskają najlepszą średnią z testów sprawdzających i próbnego egzaminu będą miały możliwość odbycia praktyki.

Zakres merytoryczny kursu obejmuje  wykłady, podczas których przedstawione będą najważniejsze zagadnienia. Podczas każdych zajęć będą rozwiązywane testy. Kurs zakończy się próbnym egzaminem, według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Program szkolenia obejmuje następujące  4 moduły:

  • Prawo cywilne – 30 h
  • Prawo karne – 30 h
  • Prawo administracyjne, Konstytucyjne i Prawo Pracy – 30 h
  • Prawo Gospodarcze – 30h

Zakres materiału merytorycznego:

- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

- materialne prawo cywilne,

- prawo rodzinne, procesowe prawo cywilne,

- materialne prawo cywilne,

- procesowe prawo cywilne,

- prawo konstytucyjne, ustrojowe/korporacyjne prawo europejskie,

- prawo karne, wykroczeń, karne skarbowe,

- procesowe prawo karne, wykroczeń,

- materialne prawo administracyjne,

- prawo gospodarcze, upadłościowe,

- postępowanie sądowo-administracyjne,

- prawo spółek handlowych,

- procesowe prawo administracyjne.

 

Każdy moduł obejmuje 30 h – koszt jednego  450 zł

Koszt  4 modułów – 120h – 1200 zł

Cena obejmuje materiały wysłane drogą elektroniczną.

Możliwość wykupienia wszystkich lub wybranych modułów!!!

 

Terminy zajęć:

I grupa – 16 lipca do 15 sierpnia godziny przedpołudniowe

II grupa intensywna – 16 lipca do 31 lipca – godziny popołudniowe

III grupa od 16 sierpnia do 15 września – godziny przedpołudniowe

IV grupa intensywna – weekendowa od 16 sierpnia do 31 sierpnia

 

Minimum 10 osób w grupie

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego  zastrzega sobie, iż kurs może nie zostać zorganizowany w przypadku, gdy do dnia 21 czerwca 2014 r. nie ukonstytuuje się grupa (brak wpłat). Wówczas Fundacja zwróci w całości uiszczoną przez Uczestnika kwotę, na wskazany przez niego rachunek bankowy najpóźniej do dnia  30 czerwca 2014r.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian.

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Biuro Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego

Adres ul. Unicka 4, pok. 206

20-126 Lublin / Polska

Telefon kontaktowy: 665-03-17-17

Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: kursaplikacjeprawnicze@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, aplikacje na którą zgłaszający będzie zdawał

 Nr konta: 89 2030 0045 1110 0000 0329 4660

Termin zgłoszeń I  grupa: do 04 lipca 2014 r.

Termin zgłoszeń II  grupa: do 20 lipca 2014 r.

 

FB Udostępnij
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com