PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Poniedziałek, 26 stycznia 2015

Konferencja naukowa "Promocja jednostek terytorialnych - doświadczenia i wyzwania"

 

Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej

Wydział Politologii

Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej

oraz

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

 

 

W rocznicowym duchu 25 lat od uchwalenia w Polsce

ustawy o samorządzie terytorialnym zapraszamy do udziału w konferencji naukowej

 

 

Promocja jednostek terytorialnych

- doświadczenia i wyzwania

 

Zamość, 14–15 maja 2015 r.

 

O przewadze konkurencyjnej jednostek terytorialnych decyduje wiele czynników. Proces ten uzależniony jest między innymi od aktywności, kreatywności i sposobu zarządzania przez władze samorządowe. Na rozwój i umacnianie pozycji konkurencyjnej mają też niemały wpływ działania promocyjne. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał i zasoby, rokrocznie jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają duże środki finansowe na swoją promocję. Procesy zachodzące w otoczeniu globalnym zmuszają władze lokalne i regionalne do bardziej aktywnej postawy. Każdy z samorządów rywalizuje o napływ turystów, osiedlanie się mieszkańców, utrzymanie bądź pozyskanie nowych inwestorów.

 

Celem konferencji jest próba integracji badań nad promocją gmin, miast, powiatów, województw podejmowana przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych: specjalistów od marketingu i promocji, politologów, socjologów, psychologów, kulturoznawców, prawników, ekonomistów, specjalistów public relations. Do udziału zachęcamy przedstawicieli i innych dyscyplin koncentrujących swoje zainteresowania naukowe wokół tematyki konferencji. Z zainteresowaniem oczekujemy też na osoby, które z praktycznego punktu widzenia odniosą się do tej problematyki.

 

Proponowane zagadnienie do wystąpień i dyskusji:

 • promocja wewnętrzna i zewnętrzna; promocja gospodarcza, kulturalna, historyczna itd.
 • tworzenie marki miejsca, marki terytorialnej
 • marketing terytorialny jako narzędzie zarządzania w samorządzie
 • budowa strategii marketingowej, strategii promocyjnej, kształtowanie wizerunku
 • nowe media i nowe technologie wykorzystywane w promocji samorządów
 • polityka informacyjna samorządów
 • rola prasy lokalnej w procesie promocji samorządów
 • dobre praktyki

 

Zaproponowane zagadnienia nie wyczerpują całości spraw, które mogą stanowić przedmiot debaty. Organizatorzy otwarci są na inne propozycje mieszczące się w tytule konferencji

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Andrzej Szromnik

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski  

Prof. UO dr hab. Sabina Kauf

Dr Magdalena Florek

Miejsce konferencji:

Sala Consulatus – Ratusz w Zamościu

 

Opłata konferencyjna wynosi 390 zł i obejmuje:

 • materiały konferencyjne
 • opublikowanie referatu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w pracy pod redakcją
 • obiady
 • uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad
 • przekąski i napoje w trakcie obrad
 • wycieczkę

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (jako referenci i/lub dyskutanci) prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 28 marca 2015 r. na adres:  promocja.konferencja@wp.pl

Warunkiem uczestnictwa w konferencji (z wystąpieniem) jest dokonanie opłaty konferencyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2015 r.

(numer konta zostanie podany wraz z informacją o zaakceptowaniu uczestnictwa)

 

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia pracownikom rodzimego Zakładu/Katedry/Instytutu/Wydziału

Komitet Organizacyjny:

Dr Katarzyna Kuć–Czajkowska                                              Mgr Katarzyna Muszyńska

tel. 600 104 350                                                                   tel. 501 239 013

 

Dr Mariusz Sienkiewicz (faktury za opłatę konf.)

tel. 602 433 676

- formularz zgłoszeniowy

- wymogi edytorskie

- zaproszenie

 

 

 

 

FB Udostępnij
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com