PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Wtorek, 3 stycznia 2017

Rewitalizacja gmin wiejskich

Szanowni Państwo!!!

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego wraz z Fundacją Kreatywny Śląsk, oferuje współpracę w ramach procesu przygotowania programu rewitalizacji Gminy. Posiadamy doświadczenie związane z opracowywanie programów i strategii rozwojowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Nasza propozycja w zakresie opracowania programu rewitalizacji obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych,
  • przeprowadzenie badań ankietowych,
  • przeprowadzenie warsztatów dotyczących określenia celów oraz kierunków działań rewitalizacyjnych oraz sformułowanie rewitalizacyjnych projektów wdrożeniowych,
  • wykonanie opracowań mapowych programów rewitalizacji między innymi w zakresie delimitacji obszaru rewitalizacji i ewentualnie obszarów zdegradowanych,
  • wprowadzenie do projektu dokumentu uwag uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych, w tym przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców, 
  • prezentację projektu dokumentu na komisjach i na sesjach rady gminy,
  • realizację innych zadań zgodnie z zapotrzebowaniem gminy.

 

Eksperci Fundacji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie specjalistycznego doradztwa i opracowania programów rewitalizacji dla jednostek samorządu terytorialnego. W ubiegłych latach  opracowane zostały m. in.:

 

Ponadto wykonawcy posiadają doświadczenie w opracowaniu strategii rozwoju, studiów wykonalności, opracowywaniu wniosków, przygotowywaniu programów ochrony środowiska, planów odnowy miejscowości, biznesplanów oraz innych analiz realizowanych na zlecenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

W przypadku zainteresowania współpracą proszę o kontakt:

Osobą do kontaktu jest Milena Pastwa – tel. 81 442 00 15, e-mail: fundacja@rozwojlokalny.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

 

FB Udostępnij
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com