PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Regulamin Baza Firm

 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania i korzystania ze strony Baza Firm, której właścicielem jest Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego zwana dalej FCRL. W momencie dodawania wpisu, każdego użytkownika obowiązuje zapoznanie się i przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu.
   
 2. Zamieszczenie wpisu w bazie firm jest całkowicie bezpłatne.
   
 3. Dozwolone jest dodawanie firm, tylko z województwa lubelskiego.
   
 4. FCRL zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek technicznych w treści publikowanych wpisów oraz do usuwania wpisów bez podania przyczyny.
   
 5. Aby dodać wpis do katalogu firm, należy prawidłowo wypełnić formularz.
   
 6. Publikując treść wpisu użytkownik musi pamiętać o zachowaniu majątkowych praw autorskich do treści oraz dołączonych znaków graficznych (logo), a w opublikowanym materiale, przysługują mu wszystkie stosowne licencje, nadające prawo do publikacji treści zgodnie z prawem.
   
 7. FCRL nie odpowiada za prawdziwość umieszczanych wpisów.
   
 8. FCRL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com