PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Informacje dla prasy

1 czerwca 2007 roku

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, że w dniu 28 lutego 2007 roku, w Sądzie Gospodarczym w Lublinie została zarejestrowana Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego. Siedziba Fundacji zlokalizowana jest w Lublinie, przy ul. Unickiej 4 w budynku Multidruku.

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego. W ramach działalności świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe dla samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw, rolników i organizacji pozarządowych. Realizujemy również projekty krajowe i międzynarodowe z wykorzystaniem funduszy unijnych.

 

Naszą Fundację tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach finansowych. Pomimo niezbyt długiego okresu funkcjonowania na rynku, możemy pochwalić się wieloma przedsięwzięciami zrealizowanymi we współpracy z partnerami publicznymi i społecznymi.

 

W ciągu zaledwie kilku miesięcy działalności zrealizowaliśmy przedsięwzięcia, z których najbardziej znaczącymi są:

 

-  Realizacja działań Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania „Liderzy Polesia” w ramach Programu Leader+;

-  Wdrożenie w gminach Lubelszczyzny Programu „Odnowa wsi”

-  Świadczenie usług doradczych dla samorządów gminnych i właścicieli gospodarstw rolnych;

- Rozpoczęcie realizacji międzynarodowego projektu pt. „Strategia–partnerstwo inicjatywa. Praktyczne doświadczenia Polski w zakresie planowania strategicznego i rozwoju lokalnego” finansowanego z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

W dniach 11-15 czerwca 2007 roku odbędzie się wyjazd studyjny na Podkarpacie zorganizowany przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego dla grupy przedstawicieli LGD „Liderzy Polesia”. Uczestnicy wyjazdu nawiążą współpracę oraz zapoznają się z doświadczeniami innych lokalnych grup działania na Podkarpaciu. W dniach 24-30 czerwca 2007 roku planowany jest wyjazd studyjny do Niemiec, Belgii i Holandii. Z wyjazdami tymi wiążemy duże nadzieje i liczymy na zaczerpnięcie najlepszych wzorców polskich i zachodnioeuropejskich w zakrsie realizacji inicjatywy LEADER.

 

Pragniemy być blisko przedsięwzięć służących rozwojowi naszego regionu, dlatego planujemy przedstawiać Państwu relacje z naszych działań. Pierwszą z nich będzie relacja z wyjazdów studyjnych.

 

W miesiącu wrześniu br. planujemy organizację konferencji prasowej połączonej z uroczystym otwarciem Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego. Tematem wiodącym konferencji będzie omówienie możliwości wykorzystania funduszy unijnych w latach 2007-2013. Na konferencję tę zostaną wystosowane do Państwa imienne zaproszenia.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!


 

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com