PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Linki

W tym miejscu zamieszczamy linki do przydatnych stron internetowych, szczególnie pod kątem możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.

 

Dla jednostek samorządu terytorialnego:
 

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - www.lubelskie.pl

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego – www.rpo.lubelskie.pl

- SPO rolny dla Lubelszczyzny – www.spo.lubelskie.pl

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

- Portal funduszy strukturalnych - www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- Serwis samorządowy PAP – www.samorzad.pap.pl

 

Dla przedsiębiorców:
 

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl

- Ministerstwo Gospodarki – www.mgip.gov.pl

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl

- Portal promocji i eksportu – www.eksporter.gov.pl

- Portal funduszy strukturalnych - www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- Europejski Fundusz Społeczny – www.efs.gov.pl

- „Unia dla Przedsiębiorczych” – www.konkurencyjnosc.gov.pl

- Centra EUROINFO  - www.euroinfo.org.pl

 

Dla rolników:
 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

- Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – www.wodr.konskowola.pl

- Agencja Rynku Rolnego – www.arr.gov.pl

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – www.krus.gov.pl

- Lubelska Izba Rolnicza – www.lir.lublin.pl

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – www.ierigz.waw.pl

- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – www.iung.pulawy.pl

- Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach – www.piwet.pulawy.pl

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie – www.wiw.lublin.pl

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl

- Lasy Państwowe – www.lp.gov.pl

- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – www.ijhar-s.gov.pl

- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa – www.fapa.org.pl

 

Dla organizacji pozarządowych:
 

- Ogólnopolski portal organizacji pozarządowych – www.ngo.pl

- Fundacja im. Stefana Batorego – www.batory.org.pl

- Lubelski Ośrodek Samopomocy – www.los.lublin.pl

- Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – www.flop.lublin.pl

- Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego – www.roszefs.lublin.pl

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com