PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Aktualne informacje o naborach wniosków o dotacje ze środków UE

Dotacje dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

- Hamonogram naboru wniosków

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com