PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Aktualne informacje o najbliższych szkoleniach biznesowych

Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje szeroką gamę szkoleń biznesowych. Dokładamy wiele starań aby poprzez odpowiedni dobór tematów i trenerów, uczestnicy naszych szkoleń mieli dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych informacji oraz szczegółowej wiedzy z wybranych dziedzin.
 

Prowadzimy szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte. Tematyka szkoleń:
 

 • szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego w celu przekazania wiedzy
  i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji strategii firmy;
 • szkolenia z zakresu strategii marketingowej firmy, budowania wizerunku marki na nowoczesnych rynkach, najnowsze rozwiązania w marketingu oraz reklama w Internecie;
 • szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami;
 • szkolenia z zakresu zarządzania zmianą;
 • szkolenia biznesowe z zakresu: analiza finansowa, zarządzanie płynnością firmy, księgowość w działalności gospodarczej, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, tworzenie biznes planów, ocena finansowa projektów inwestycyjnych,
 • szkolenia biznesowe z zakresu możliwości pozyskania środków finansowych z instytucji finansowych, funduszy zewnętrznych oraz innych źródeł;
 • szkolenia biznesowe z zakresu przygotowania biznesplanu;
 • Szkolenia organizowane dla kadry menedżerskiej oraz pracowników firm z zakresu:
 • prawo zamówień publicznych
 • zamówienia publiczne w projektach unijnych
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • podatek dochodowy
 • podatek VAT
 • podatek akcyzowy
 • organizacyjno-prawne aspekty otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Szkolenia organizowane dla kadry menedżerskiej oraz pracowników firm z zakresu:
  • negocjacje w biznesie;
  • psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy  z trudnym klientem;
  • savoir-vivre w biznesie;
  • trening twórczego myślenia;
  • trening antystresowy i zarządzanie stresem;
  • autoprezentacja i wystąpienia publiczne;
  • zarządzanie czasem;
  • zarządzanie wiedzą i kompetencjami;
  • przywództwo - kierowanie zespołem;
  • profesjonalny Office Manager;
  • profesjonalny sekretariat w małej firmie;
  • kreowanie wizerunku;
  • kreowanie wizerunku – warsztaty dla kobiet;
  • efektywne budowanie zespołu;
  • budowanie relacji z klientem;
  • skuteczne pozyskiwanie klientów - warsztaty sprzedażowe.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com