PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

OFERTA LUBELSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Sukces rynkowy firmy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i wzmożonej konkurencji zależy w dużej mierze od skutecznego zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii. Natomiast skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga usprawniania i racjonalizacji procesów wewnętrznych, jak również wykorzystania szans pojawiających się w otoczeniu przedsiębiorstwa.

 

Potęgująca się dynamika zmian w otoczeniu rynkowym wymaga od przedsiębiorców elastycznego reagowania na nowe warunki działania, co rodzi potrzebę dostępu do kompleksowych usług doradczo – szkoleniowych, wspomagających poprawę jakości i  skuteczności zarządzania w przedsiębiorstwie.

W odpowiedzi na te potrzeby, stworzono Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości, którego misją jest dostarczanie profesjonalnych usług w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw.

 

Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości (LCP) działa w ramach struktury Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego i jest jedną z jednostek organizacyjnych powołanych dla realizacji celów statutowych Fundacji, w szczególności:

- wspomagania rozwoju przedsiębiorczości;

- popierania rozwoju nauki, techniki i innowacji.

 

Nadrzędnym celem działalności LCP jest kompleksowe i sukcesywne wspieranie lubelskich przedsiębiorstw poprzez dostarczanie nowoczesnych metod, środków, rozwiązań biznesowych udoskonalających strategię  prowadzenia przedsiębiorstw i ich dynamiczny rozwój.

Swą ofertę kierujemy do przedsiębiorców w szczególności z sektora mikro-, małych i średnich, jak też osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

 

 

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.

                                                                                                          - Henry Ford

 

Nasza działalność opiera się na czterech FILARACH:

  • konsulting i doradztwo
  • szkolenia
  • e-usługi
  • współpraca

 

  • konsulting i doradztwo   -   to świadczenie specjalistycznego doradztwa i usług konsultingowych dla firm,

 

  • szkolenia   -   to badanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw, organizacja szkoleń biznesowych stacjonarnych, wyjazdowych (otwartych i zamkniętych) oraz e-learningowych,

 

  • e-usługi   -   to platforma do prowadzenia szkoleń metodą e-learningu, strona internetowa umożliwiająca wymianę kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami oraz reklamę firm współpracujących, wydawanie i dystrybucja biuletynu w formie elektronicznej, bezpieczny podpis elektroniczny,

 

  • współpraca  -  z organizacjami przedsiębiorców, uczelniami  i instytucjami naukowym oraz organizacjami otoczenia biznesu polegająca na wspólnym realizowaniu projektów i przedsięwzięć.

 

Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję

- Peter Drucker

 

 

Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje przedsiębiorcom szeroki wachlarz profesjonalnych

usług w następujących obszarach:

 

Strategia i rozwój

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

Prawo i podatki

Umiejętności osobiste

NASZA KADRA

 

 

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com