PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

PRAWO I PODATKI

„Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.”

Epikur

 

Szkolenia biznesowe stacjonarne i wyjazdowe

 

Szkolenia organizowane dla kadry menedżerskiej oraz pracowników firm z zakresu:

 • prawo zamówień publicznych
 • zamówienia publiczne w projektach unijnych
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • podatek dochodowy
 • podatek VAT
 • podatek akcyzowy
 • organizacyjno-prawne aspekty otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Doradztwo – asysta

  

Usługa skierowana do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, jak i przedstawicieli funkcjonujących firm.

Formy współpracy:

 - dla planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej winna być poprzedzona dokonaniem analizy szans powodzenia planowanego biznesu. Proponujemy następujące usługi doradcze w tym zakresie:

 • prawno-organizacyjne aspekty zakładania firmy;
 • dokonanie analizy zasobów i potrzeb rzeczowych związanych z profilem podejmowanej działalności;
 • dokonanie analizy rynku, warunkującego osiąganie przychodów ze sprzedaży produktów i usług;
 • wykonanie analizy opłacalności finansowej podejmowanego przedsięwzięcia;
 • doradztwo organizacyjne i prawne, np. co do formy opodatkowania podatkiem dochodowym i VAT;
 • przygotowaniu się do optymalnego, z punktu widzenia potrzeb Klienta, planu prowadzenia biznesu.

 

- dla prowadzących działalność gospodarczą

Wraz z rozwojem firmy mogą się pojawić problemy dotyczące profilu prowadzonego biznesu, struktury finansowania działalności, majątku rzeczowego, formy organizacyjno – prawnej, co może przejawiać się na przykład rosnącym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej w formie prawnej osoby fizycznej, przy znacznych rozmiarach działalności. W związku z powyższym oferujemy:

 • diagnoza potrzeb i problemów biznesowych przedsiębiorcy oraz doradztwo wynikające z diagnozy sytuacji w czterech podstawowych obszarach działalności firmy – wymogi formalno-prawne, marketing, organizacja i finanse;
 • doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zmiany formy organizacyjnej.

 

 

 

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com