PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

STRATEGIA I ROZWÓJ

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy  firma  przestaje  być  twórcza,  kiedy  uważa,  że  osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej”

Henry Ford

 

 

Strategia rozwoju firmy

 

Punktem wyjścia do sukcesu każdej firmy jest skuteczna koncepcja biznesowa, czyli strategia firmy. Zasada ta dotyczy bez wyjątku zarówno małych rodzinnych przedsiębiorstw, jak i globalnych korporacji.

Formy współpracy:

indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami/kadrą zarządzającą, w celu poszukiwania przyczyn i możliwych rozwiązań problemów dotyczących firmy;

 • szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego w celu przekazania wiedzy
  i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji strategii firmy;
 • doradztwo - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie strategii firmy lub jej aktualizacja.

 

 

Strategia marketingowa firmy

 

W dobie globalnej gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa stoją przed nowymi wyzwaniami w sferze produkcji i sprzedaży swoich towarów i usług. Coraz krótszy czas życia produktów, agresywna polityka cenowa ze strony konkurencji, rozwijające się nowe kanały dystrybucji oraz coraz bardziej zaawansowane metody dotarcia z informacją o firmie i jej produktach/usługach do Klientów,  stwarzają konieczność działania w oparciu o przemyślaną strategię marketingową.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami/kadrą zarządzającą w celu poszukiwania przyczyn i możliwych rozwiązań problemów dotyczących sprzedaży produktów/usług firmy;
 • szkolenia z zakresu strategii marketingowej firmy, budowania wizerunku marki na nowoczesnych rynkach, najnowsze rozwiązania w marketingu oraz reklama w Internecie;
 • doradztwo - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie strategii marketingowej firmy lub jej aktualizacja.

 

Restrukturyzacja i zmiana formy prawnej firmy

 

Dynamika zmian w makro- i mikro- otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw przyczynia się do występowania okresowych lub trwałych trudności w ich funkcjonowaniu na rynku, objawiających się brakiem dynamiki sprzedaży, niską lub ujemną rentownością firmy czy też problemami z terminowym regulowaniem zobowiązań. Jest to czas na podjęcie działań restrukturyzacyjnych.

Formy współpracy:

 • indywidualne spotkania (executive coaching) z właścicielami/kadrą zarządzającą w celu poszukiwania przyczyn i możliwych rozwiązań problemów firmy;
 • doradztwo - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie koncepcji restrukturyzacji firmy wraz z planem finansowania.

 

 

Współpraca z samorządem lokalnym

 

Jednym z najważniejszych aspektów rozwoju gospodarczego w środowisku lokalnym jest współpraca sektora gospodarczego z samorządem terytorialnym. Ma ona na celu eliminowanie barier rozwoju oraz pobudzanie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw.

Istotne jest również wykorzystanie potencjału inwestycyjnego tkwiącego na terenie jednostek samorządowych.

Formy współpracy:

 • pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami samorządu terytorialnego (centra obsługi inwestora) w celu pozyskania terenów pod nowe inwestycje;
 • pomoc doradcza i pośrednictwo w negocjacjach z gminami.
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com