PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Oferta Lubelskiego Centrum Samorządu Terytorialnego

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie dysponująca dużym potencjałem organizacyjnym i merytorycznym, posiadająca wieloletnie doświadczenie przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla samorządów terytorialnych oraz zapewniająca profesjonalizm i nowoczesne proeuropejskie metody opracowań, odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie rynkowe,  pragnie przedstawić ofertę poszczególnych kategorii usług doradczych dla samorządu terytorialnego:

 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan rozwoju lokalnego

Wdrożenie Programu Odnowa wsi - Plan Odnowy Miejscowości

Lokalny Program Rewitalizacji

Wieloletni Plan Finansowy

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Plan Promocji Gminy

Strategia Rozwoju Turystyki

Strategia Rozwoju Kultury

Program Ochrony Środowiska

Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii

Studium Wykonalności Projektu

Raporty Oddziaływania na Środowisko

Opracowanie Wniosku Aplikacyjnego

Pomoc w skutecznym wdrożeniu Programu Leader

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com