PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Partnerstwa


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

zaprasza przedstawicieli sektora publicznego

i pozarządowego do udziału w projekcie

Głównym celem projektu jest zawiązanie lokalnych partnerstw
(współpracy trójsektorowej) pomiędzy pracownikami sfery publicznej, pozarządowej i biznesowej w celu opracowania i wdrożenia lokalnych strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.

W projekcie mogą wziąć udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, z terenu powiatów: lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego i włodawskiego.

Projekt realizowany będzie w okresie styczeń 2010 – wrzesień 2011 roku.
 

Działania projektu

Informacja o szczegółowych działaniach realizowanych w ramach projektu - Do pobrania

 

 

 


OBECNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

 

"PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTORA PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY - TWORZENIE OFERT INWESTYCYJNYCH."

 

 

SZCZEGÓŁY PONIŻEJ

 

Harmonogram szkoleń w powiatach w okresie luty-marzec 2011

Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz miejsce realizacji szkoleń w poszczególnych powiatach - Do pobrania

 

Tematyka szkoleń w okresie luty-marzec 2011

Tematyka szkoleń oraz ramowy harmonogram szkoleń -
Do pobrania

 

Rekrutacja do projektu

Zbiorczy formularz zgłoszenia uczestników na szkolenie (do wypełnienia przez instytucję/organizację) - Do pobrania

 

Formularz uczestnictwa w szkoleniu (do wypełnienia przez uczestnika) – Do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (do wypełnienia przez uczestnika) – Do pobrania

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do wypełnienia przez uczestnika) – Do pobrania

 

Regulamin udziału w projekcie - Do pobrania

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, tematyki szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy i pozostałe dokumenty rekrutacyjne można uzyskać również w Biurze Projektu – siedzibie Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, przy ul. Unickiej 4 lok. 206.

Osobą do kontaktu jest Elżbieta Harańczuk

tel. 81 442 00 15
e-mail: e.haranczuk@rozwojlokalny.pl
lub partnerstwa@rozwojlokalny.pl

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 

www.efs.gov.pl

 

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com