PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Partnerzy

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego realizując cele statutowe współpracuje z partnerami krajowymi i zagranicznymi, z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami okołobiznesowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Partnerzy krajowi

 Do głównych partnerów krajowych Fundacji należą:

- Samorząd Województwa Lubelskiego

- Samorządy Powiatów i Gmin Województwa Lubelskiego

- Stowarzyszenia oraz organizacje przedsiębiorców i pracodawców, w tym w szczególności Lubelski Klub Biznesu oraz Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa

- organizacje rolnicze

- organizacje zrzeszające sektor pozarządowy

- WYG International Polska

- Fundacja „Młoda Demokracja”

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Polesie"

 

Partnerzy zagraniczni

 Partnerzy zagraniczni Fundacji to głównie przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z terenu Ukrainy. W ramach planowanych projektów międzynarodowych nawiązaliśmy współpracę z partnerami Obwodów: Wołyński i Zakarpacki na Ukrainie.

 

W szczególności możemy się poszczycić współpracą z:

  • z administracją następujących rejonów obwodu Wołyńskiego na Ukrainie (umowy o stałej współpracy partnerskiej):

- Administracja Rejonowa Włodzimierza Wołyńskiego

- Administracja Rejonu Kiwercywskiego

-  Rada Rejonu Horohowskiego

                -  Rada Rejonu Turyskiego

  • Urząd Miasta w Łucku na Ukrainie

  • Centrum Młodzieżowych Organizacji Społecznych Wołynia „Nasza Sprawa” w Łucku na Ukrainie

  • Związek Rolników i Właścicieli Ziemskich Wołynia w Łucku na Ukrainie

Centrum Informacji Europejskiej w Łucku na Ukrainie

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com