PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Aktywność mieszkańców - szansą rozwoju obszaru LGD

Projekt „Aktywność mieszkańców – szansą rozwoju obszaru LGD „Liderzy Polesia”

W ramach etapu I projektu przeprowadzono następujące działania:

- organizacja i przeprowadzenie 12 dniowych szkoleń w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych;

- organizacja i przeprowadzenie 10 dniowych szkoleń w zakresie pozyskiwania i wytwarzania alternatywnych źródeł energii;

- organizacja i przeprowadzenie 1 dniowych szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla mieszkańców obszarów wiejskich;

- opracowanie Planu Promocji Obszaru Lokalnej Grupy Działania;

- organizacja i przeprowadzenie 7 dniowego wyjazdu studyjnego do Niemiec, Belgii, Holandii;

- organizacja pięciodniowego wyjazdu studyjnego do LGD na Podkarpaciu;

- Opracowanie Programu Zagospodarowania Korytarza Ekologicznego Doliny Rzeki Świnki;

 

W trakcie etapu II projektu zrealizowano zadania:

- organizacja i przeprowadzenie dwóch 4-dniowych szkoleń, połączonych z wyjazdem studyjnym w zakresie wdrażania i organizacji rolnictwa ekologicznego;

- organizacja i przeprowadzenie jednego 12-dniowego szkolenia, połączonego z wyjazdem studyjnym w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych;

- wykonanie ekspertyzy – projektu możliwości produkcji biopaliw na terenie LGD;

- organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego dla lokalnych Grup Działania na terenie Polski.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com