PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Program LEADER w gminach Zamość, Krasnobród, Józefów i Adamów

Projekt miał na celu przygotowanie gmin: Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec, Józefów i Adamów do wdrożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działań z zakresu programu LEADER przez:

- przeprowadzenie pięciu 1-dniowych szkoleń, mających na celu powstanie Grupy Roboczej ds. Wyłonienia Lokalnej Grupy Działania;

- przeprowadzenie 4 spotkań konsultacyjnych z Grupą Roboczą, mających na celu przygotowanie Lokalnej Strategii rozwoju;

- pomoc w założeniu Lokalnej Grupy Działania;

- opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD;

- pomoc merytoryczna przy założeniu i rejestracji sądowej Stowarzyszenia LGD;

W ramach projektu powstała Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com