PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Projekt "EFEKT POWERA – indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa młodzieży NEET z woj. lubelskiego’’

 
 
Aktualności:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu ,,EFEKT POWERA –Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa młodzieży NEET z woj. lubelskiego” rozpoczynamy Indywidualne Poradnictwo Zawodowe dla Uczestniczek  pierwszej  grupy.

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe odbędzie się w dniach 23-31 marca 2017 r. w Radzyniu Podlaskim.

 Po zakończeniu udziału w Indywidualnym Poradnictwie Zawodowym Uczestniczki Projektu wezmą udział w Grupowym Poradnictwie Zawodowym, które odbędzie się w kwietniu br.

Program i harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego znajduję się poniżej.

Harmonogram indywidualnego poradnictwa

Program poradnictwa

 
 
 
 
 

W celu wzięcia udziału w Projekcie należy wydrukować, wypełnić oraz dostarczyć lub przesłać do biura projektu lub Centr Informacji  następujące dokumenty:

 

,,EFEKT POWERA – Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa młodzieży NEET z woj. lubelskiego’’

 

Realizacja Projektu pt. ,,EFEKT  POWERA – Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa młodzieży NEET z woj. lubelskiego’’ ma na celu zwiększenie możliwości na podjęcie zatrudnienia u 120 os. młodych, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, nie pracujących oraz nie uczących się tzw. młodzież NEET.  

Termin realizacji projektu : od stycznia 2017 r.  do  kwietnia 2018 r.

Do kogo skierowany jest Projekt?

 • Do osób w wieku 15-29 lat,  os. młodych, biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, nie uczestniczących w kształceniu lub
  w szkoleniu tzw. młodzież NEET (nie uczestniczy w kształceniu formalnym
  w trybie stacjonarnym oraz nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 • uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne,
 • osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

 

W ramach Projektu przewidujemy:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (IPD) - 4 godz. zegarowe,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe -16 godz. zegarowych (2 spotkania),
 • Szkolenia zawodowe
 • 3- miesięczne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy - 3 godz. zegarowe.

 

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

 • bezpłatny udział w projekcie,
 • komplet materiałów szkoleniowych, podręcznik,
 • catering (2 dania, deser, napój),
 • stypendium szkoleniowe 8,54 zł godz./szkol.
 • ubezpieczenie NNW,
 • koszt badań lekarskich,
 • 3 miesięczne staże zawodowe (1278,10 zł brutto/mies.)
 • zwrot kosztów dojazdu (10,00 zł/dzień),
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (limit ograniczony) (10,00 zł/godz.),
 • bezpłatne podejście do egzaminu czeladniczego/państwowego,
 • certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

 

W ramach Projektu Uczestnicy:

 • zwiększą swoją szansę na rynku pracy,
 • określą swoje predyspozycje,
 • nabędą kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
 • wykorzystają zdobytą wiedzę poprzez udział w stażach zawodowych,
 • zwiększą swoje możliwości na znalezienie zatrudnienia.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Biuro Projektu:

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

Al. Spółdzielczości Pracy 28/4

20-147 Lublin

tel. 81 442 00 15

e-mail:fundacja@rozwojlokalny.pl

www.rozwojlokalny.pl/power

 

Centra Informacji I Promocji:

 

Oddział Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Starościnie

Starościn 73

21-132 Kamionka

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa we Włodawie

ul. Żołnierzy WiN 16

22-200 Włodawa

tel. 82 572-63-45

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com