PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Projekt: "Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych"

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie
z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Zaprasza do udziału w projekcie
"LUBELSKIE CENTRUM KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH"

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramch Projektu oferujemy szkolenia, które skierowane są do osób z co najwyżej średnim wykształceniem zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego

Celem Projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie  znajomości języka angielskiego na poziomie B osób w wieku 18-64 lata.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

 • do osób dorosłych w wieku 18-64 lata, a także osób powyżej 64 roku życia, które są bezrobotne oraz zadeklarowały chęć podjęcia zatrudnienia po otrzymaniu certyfikatu,
 • osób mieszkających, uczących się, pracujących lub bezrobotnych z terenu województwa lubelskiego posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.

 

W ramach Projektu przewidujemy:

 • realizację szkoleń z języka angielskiego na poziomie B1 lub B2 kończących się egzaminem
  i uzyskaniem certyfikatu TELC,
 • dodatkowo Uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Co to jest TELC:

TELC (The European Language Certificates) jest międzynarodowym certyfikatem językowym stworzonym w oparciu o wytyczne Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i uwzględnia kilka poziomów znajomości języka (A1 – C1)

 

Dlaczego warto mieć Certyfikat TELC?:

 • udokumentowanie praktycznej znajomości języka angielskiego na danym poziomie,
 • pozwala ocenić umiejętność posługiwania się językiem angielskim,
 • międzynarodowy dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego uznawany przez kraje UE i Urząd Służby Cywilnej w Polsce ( od poz. B1),
 • większa szansa znalezienia atrakcyjnej pracy, wzbogacenie CV,
 • wzrost szans na europejskim rynku pracy.

 

W ramach zajęć uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

 • zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusji specjalistycznej dotyczącej własnej tematyki zawodowej,
 • będą potrafili porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie,
 • będą potrafili wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywnie i negatywnie  strony różnych (proponowanych) wyborów.

 

Organizacja szkoleń:

 • szkolenia będą prowadzone w 12 osobowych grupach,
 • każdy Uczestnik/czka weźmie udział w 120 godzinach szkolenia,
 • szczegóły dotyczące rekrutacji (Regulamin uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, umowa uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia) a także harmonogram szkoleń dostępne są w pliku dokumenty do pobrania,
 • każdy Kandydat/ka zobowiązany będzie po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów wypełnić test w Biurze Projektu sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego.
 • szkolenia odbędą się w Lublinie i zostaną przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów.

 

 

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • certyfikat TELC potwierdzający ukończenie języka angielskiego na poziomie B
 • komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAPRASZAMY DO  UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

 

Biuro Projektu:

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4

20-147 Lublin

Tel: 81 442 00 15

Tel. 532-884-688

e-mail: angielski@rozwojlokalny.pl

www.rozwojlokalny.pl/angielski

 

Partner Projektu:

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Litewski 3

20-081 Lublin

Tel: 81 537 60 00

www.umcs.lublin.pl

 

W celu wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach należy wydrukować, wypełnić oraz dostarczyć lub przesłać do biura projektu następujące dokumenty:

 

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!!!

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com