PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Projekt pt.: "AGROSZANSA..."

 


Projekt „AGROSZANSA – Program specjalistycznych szkoleń i wizyt studyjnych dla przedstawicieli sektora rolnego obwodu Wołyńskiego na Ukrainie”  jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku.

Projekt realizowany będzie w okresie maj-grudzień 2009 roku dla grupy 500 uczestników.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju i konkurencyjności rolnictwa w obwodzie wołyńskim na Ukrainie poprzez nabycie praktycznej wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji przedstawicieli sektora rolnego w zakresie:

  • wdrażania nowoczesnych technologii produkcji rolnej
  • europejskich standardów gospodarowania w gospodarstwach rolnych
  • dywersyfikacji działalności rolniczej

Projekt jest skierowany do administracji i rad lokalnych obejmujących 4 rejony obwodu Wołyńskiego: Turijsk, Gorohiw, Włodzimierz - Wołyński oraz Kiwerce, a w szczególności do:

·         pracowników wydziałów rolnictwa w administracji rejonowej

·         przedstawicieli rolniczych organizacji społecznych

·         głównych producentów rolnych

·         pracowników służb doradczych

·         przedstawicieli administracji i rad rejonowych

·         społeczności lokalnej.

Projekt jest realizowany poprzez cykl szkoleń i wizyt studyjnych, w ramach których uczestnicy Projektu będą mieli możliwość:

·         zapoznania się ze stanem obecnym i perspektywami rozwoju rolnictwa w Polsce, procesem reformowania polskiego rolnictwa po 1990 roku oraz rynkami rolnymi po integracji Polski z Unią Europejską

·         nabycia praktycznej wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce oraz metodologii świadczenia usług doradczych dla rolników

·         nawiązania kontaktów z czołowymi i8nstytucjami zajmującymi się rozwojem rolnictwa w regionie lubelskim

·         zapoznania się z zasadami przestrzegania dobrostanu zwierząt oraz dobrą praktyką rolniczą w Unii Europejskiej

·         zapoznania się z problematyką związaną z biopaliwami i odnawialnymi źródłami energii

·         zapoznania się z charakterystyką rolnictwa ekologicznego, ekologiczną uprawą roślin, jakością żywności ekologicznej.

Szkolenia obejmą zagadnienia z tematyki:

1.      Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w procesie integracji europejskiej (czerwiec 2009)

2.      Rolnictwo w Polsce, aspekty praktyczne (lipiec 2009)

3.      Standardy Unii Europejskiej w produkcji rolnej – dobra praktyka rolnicza (sierpień 2009)

4.      Biopaliwa, odnawialne źródła energii – szansa dla ukraińskiego rolnictwa (wrzesień 2009)

5.      Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Polskie uwarunkowania i doświadczenia dla ukraińskiej wsi (październik - listopad 2009)

 

W trakcie trwania Projektu, w grudniu 2009 roku, przewidziana jest organizacja Polsko-ukraińskich targów AGRO-FORUM w Hrubieszowie, w trakcie których producentom rolnym z Polski i Ukrainy zostanie zaprezentowana nowoczesna wiedza i technologie rolne.

W ramach AGRO-FORUM zostanie zorganizowana Konferencja poświęcona współpracy rolników z Polski i Ukrainy w procesie integracji europejskiej.

 

Partnerzy Projektu:

1.      Centrum Młodzieżowych Organizacji Społecznych Wołynia „Nasza Sprawa” w Łucku na Ukrainie

2.      Centrum Informacji Europejskiej w Łucku na Ukrainie

3.      Główny Wydział Rolnictwa Administracji Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie

4.      Stowarzyszenie Rolników i Właścicieli Ziemskich Wołynia w Łucku na Ukrainie

 

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ RP www.polskapomoc.gov.pl

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com