PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Projekt pt.: "Akademia kwalifikacji medycznych. Program szkoleń dla przedsiębiorstw branży medycznej”

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

FUNDACJA CENTRUM ROZWOJ LOKALNEGO INFORMUJE

O REALIZACJI PROJEKTU

 

 

 

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorców

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości od 1 lutego 2014 roku realizuje projekt „Akademia kwalifikacji medycznych. Program szkoleń dla przedsiębiorstw branży medycznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest podniesienie i/lub dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników i właścicieli firm z branży medycznej poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach oraz podniesienie konkurencyjności firm poprzez dopasowanie do rynku usług medycznych kwalifikacji pracowników i podwyższenie jakości świadczonych usług.

 

W Projekcie udział weźmie 35 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży medycznej, posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego właścicieli i/lub ich pracowników (155 osób, w tym 137 kobiet i 18 mężczyzn).

 

Projekt realizowany jest w terminie 1.02.2014 – 30.06.2015

 

Planowane szkolenia w ramach Projektu:

 1. Szkolenie „Zaawansowane zabiegi ratujące życie”  (24 godziny dydaktyczne/grupa) - 6 grup po 10 osób
 2. Szkolenie „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” (49 godzin dydaktycznych szkolenia/grupa) – 4 grupy po 9 osób
 3. Szkolenie „Resuscytacja szkoleniowo-oddechowa” (90 godzin dydaktycznych/grupa) – 8 grup po 11 osób
 4. Szkolenie „Leczenie ran dla pielęgniarek” (225 godzin dydaktycznych/grupa) – 3 grupy po 15 osób.

Szkolenia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny i będą prowadzone w trybie weekendowym oraz w dni robocze (6 - 8 godz. dydaktycznych). Zajęcia będą odbywały się
w Lublinie.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy:

- szkolenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną
z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń
i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów i warsztatów.

- materiały szkoleniowe, w tym książki

- przystąpienie do egzaminu zewnętrznego

- certyfikat  potwierdzający uzyskanie kwalifikacji

- zaświadczenie o udziale w Projekcie

- wyżywienie w trakcie zajęć teoretycznych

 

Szczegółowych informacji na temat terminów szkoleń oraz miejsc ich realizacji a także wszelkich innych spraw organizacyjno-rekrutacyjnych  udziela:

Elżbieta Harańczuk – Koordynator  Projektu.

 

Biuro Projektu:

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4

20-147 Lublin

Tel: 81 442 00 15

Tel. 532-884-688

e-mail: szkoleniamedyczne@rozwojlokalny.pl

www.rozwojlokalny.pl/szkoleniamedyczne

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularze do wypełnienia przez przedsiębiorstwo:

 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa
 2. Oświadczenie o obowiązku składania sprawozdań finansowych
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy o kwalifikowalności

Formularze uczestnika Projektu – do powielenia i wypełnienia dla każdego uczestnika Projektu:

 1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika do Projektu
 2. Oświadczenie uczestnika Projektu o spełnianiu kryteriów Projektu
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 4. Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com