PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Regulamin

 1. Wydawcą newslettera jest Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego zwana dalej FCRL.
   
 2. Newsletter jest wysyłany przez FCRL za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanym dalej newsletterem.
   
 3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty email, który potwierdzi chęć otrzymywania newslettera.
   
 4. Newsletter  zawiera między innymi informacje dotyczące serwisu oraz  informacje o projektach prowadzonych przez FCRL.
   
 5. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:

  a) wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.rozwojlokalny.pl/newsletter,
  b) zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu,
  c) potwierdzenia chęci subskrypcji poprzez kliknięcie w link potwierdzający zapisanie się w przesłanym mailu.
   
 6. Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem newslettera.
   
 7. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w newsletterze.
   
 8. Zamówienie przez subskrybenta newslettera  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  przetwarzanie danych osobowych subskrybenta przez FCRL jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) z zagwarantowaniem użytkownikowi usługi wszelkich praw wynikających z niniejszej ustawy w tym zakresie.

   

 9. Dane osobowe podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.
   
 10. FCRL zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi newsletter. W przypadku dokonania zmiany regulaminu FCRL poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.
   
 11. FCRL ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego subskrybenta z listy użytkowników bez podania przyczyny.
Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com