PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy, Obszaru Poprzemysłowego i Powojskowego to specjalistyczny dokument zamknięty do obszaru danej Gminy. Jest narzędziem umożliwiającym beneficjentom skorzystanie z dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych, głównie z funduszy pomocowych UE i EOG.

W przypadku wielu polskich miast, trwający przez lata proces jednoczesnej degradacji materialnej, społecznej i ekonomicznej, wymaga podjęcia określonych działań rewitalizacyjnych. W praktyce oznacza to wdrożenie w zdegradowanych dzielnicach miasta kompleksowego programu remontów i modernizacji, zarówno zabudowy jak i przestrzeni publicznej, a także rewaloryzacji zabytków.

Lokalny Program Rewitalizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych.

 

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości miejscowości.

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com