PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Plan Promocji Gminy

Plan Promocji Gminy jest integralnym elementem Strategii Rozwoju Gminy. Obejmuje ona zorganizowane działania Gminy, polegające na przekazywaniu informacji na jej temat wybranym adresatom.

Promocja Gminy to ważny instrument marketingu terytorialnego obejmujący system środków przekazu informacji, przy założeniu, że są one względem siebie komplementarne. Wymaga tego złożoność i ranga procesów, których przebieg zależeć może od skuteczności promocji.

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości gminy (powiatu).

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com