PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Plan rozwoju lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem specjalistycznym określającym rozwój gminy, kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu. Precyzuje na podstawie Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy, dokładny scenariusz rozwoju gminy na ustalony okres. Zadania wpisane do Planu muszą mieć pokrycie w planowanych dochodach gminy lub możliwych do pozyskania funduszach krajowych i zagranicznych, w tym UE i EOG.

Plan Rozwoju Lokalnego powstaje w oparciu o analizę społeczno - ekonomiczną regionu, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy, Wieloletni Plan Inwestycyjny, plany strategiczne gminy, Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

 

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości gminy (powiatu).

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com