PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska określa kierunki rozwoju, które winny doprowadzić do ograniczenia emisji oszczędności energii i zasobów wodnych, poprawy jakości środowiska przyrodniczego, wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” /Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62, poz. 627) nakłada na organa wykonawcze gmin obowiązek opracowywania programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Integralną częścią Programu powinien być „Plan Gospodarki Odpadami”.

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości gminy (powiatu).

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com