PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Raporty Oddziaływania na Środowisko

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska istotnie rozszerzyło zakres ocen, obejmując m.in. obok przedsięwzięć inwestycyjnych również projekty dokumentów o charakterze programowym i planistycznym, wprowadzając procedury wymagające przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z powszechnym dostępem społeczeństwa do informacji oraz możliwością udziału społecznego w postępowaniu.

Ocena oddziaływania na środowisko jest opracowaniem techniczno przyrodniczym. Celem wykonania OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO jest analiza możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska. Dzięki przeprowadzonej analizie, inwestor otrzymuje dowód możliwości realizacji projektu pod kątem ochrony środowiska.

Raport Oddziaływania na Środowisko i raport oddziaływania na obszar sieci Natura 2000 jest niezbędny dla wielu inwestycji na etapie, gdy wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę i zmianę sposobu użytkowania, ustalająca warunki prowadzenia robót, o ustaleniu lokalizacji autostrady lub drogi krajowej.

Wykonywane raporty oddziaływania na środowisko pozwalają na wyznaczenie lokalizacji przyszłej inwestycji w taki sposób, by maksymalnie zminimalizować niekorzystny jej wpływ na środowisko naturalne. Znając już na etapie projektowania specyfikę lokalnego środowiska oraz biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, można optymalnie zaprojektować inwestycję i dzięki temu uzyskać znaczne oszczędności finansowe.

 


Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości inwestycji.

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com