PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy to obowiązkowy dokument wynikający z Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004. Dokument, zgodnie z Ustawą, obligatoryjnie muszą posiadać wszystkie samorządy wypełniające zadania własne w ramach szeroko rozumianej gminnej polityki społecznej.

Podstawowym problemem jest zdefiniowanie pojęcia „rozwiązywanie problemów społecznych”. W Polityce Społecznej przez problem społeczny rozumie się wszelkiego rodzaju dolegliwości, zakłócenia i niedogodności występujące w życiu zbiorowości. Jest to pewien stan rzeczy, który jest oceniany negatywnie i w ogólnym przekonaniu wymaga podjęcia działań w celu jego wyeliminowania. Przede wszystkim konieczne jest ustalenie obszarów, w których mamy do czynienia z owym problemem, a następnie należy opracować metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się poszczególnych zachowań wpływających na pojawienie się problemu społecznego lub jego rozwój.

Gminna Strategia ma stanowić podstawę do ubiegania się o środki na zadania realizowane w ramach sektora polityki społecznej, finansowane ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości gminy.

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com