PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii

Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla gminy obejmuje przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy dla gminy oraz określenie możliwości jej zastosowania.

 W zakres Strategii wchodzi analiza uwarunkowań prawnych wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście regionalnym, wyznaczenie celów priorytetów i działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie, przeprowadzenie analizy uwarunkowań przyrodniczo – rolniczych produkcji biomasy na cele energetyczne, ogólna charakterystyka odnawialnych źródeł energii, charakterystyka i klasyfikacja biomasy, określenie parametrów energetycznych biomasy, określenie rodzajów biomasy możliwej do pozyskania , określenie sposobu organizacji zbioru, przetwarzania biomasy do postaci użytkowej, transportu a także składowania.

Ponadto w zakres Strategii wejdzie określenie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, analiza możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na przedsięwzięcia ekoenergetyczne.

 

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości gminy (powiatu).

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com