PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy określa wieloletnią perspektywę rozwoju Gminy w oparciu o dokonaną analizę SWOT oraz dokumenty strategiczne rozwoju regionu i kraju. Strategia ustala wizję, misję, cele rozwoju, priorytety strategiczne, zakres współpracy zewnętrznej, prognozę finansową, pozycjonuje środki finansowe na zadania realizowane w ramach strategii. Przy opracowaniu strategii są brane pod uwagę: opinie mieszkańców gminy, wiedza i doświadczenie lokalnych władz samorządowych, ocena stanu gminy, dorobek gospodarki lokalnej.

Posiadanie Strategii jest ważnym argumentem przy pozyskiwaniu środków niezbędnych dla rozwoju gminy oraz przyciąganiu na teren gminy inwestorów. W trakcie opracowywania Strategii wykorzystane będą materiały planistyczne i projektowe będące w posiadaniu Urzędu Gminy.

 

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości gminy.

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com