PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Rolnicy

Polskie rolnictwo jest obecnie na etapie przełomowym. Po wielu trudnościach i problemach związanych z koniecznością dostosowania sektora rolnego do realiów związanych z integracją europejską, w coraz większym stopniu stajemy się konkurencyjni. Sprzyja temu niewątpliwie fakt wykorzystywania przez polskich rolników środków finansowych, jakie gwarantuje Unia Europejska.

W latach 2004 – 2006 w ramach funduszy strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wykorzystano wiele milionów euro. W tym okresie funkcjonowały dwa najważniejsze programy: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 

Na lata 2007-2013 dla polskiej wsi i rolnictwa został opracowany nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, spójny z Europejskim Funduszem Rolnym Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach PROW 2007-2013 przewidziano ponad 17 miliardów euro, z których największą część stanowią środki z przeznaczeniem na rozwój rolnictwa i poprawę konkurencyjności gospodarowania na obszarach wiejskich.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego jest organizacją, która pragnie pomóc polskim rolnikom w wykorzystaniu tych funduszy. Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę Fundacji dla rolników.

 

Realizowane usługi doradcze

 

Wniosek o dotacje na modernizacje gospodarstw rolnych wraz w wymaganymi załącznikami

Pomoc doradcza we wdrażaniu systemów informatycznych w gospodarstwach rolnych

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com