PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Wniosek o dotacje na modernizacje gospodarstw rolnych wraz w wymaganymi załącznikami

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oferuję usługę sporządzenia wniosku o dotację na modernizacje gospodarstw rolnych wraz z wymaganymi załącznikami.
 

Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności sektora rolnego poprzez zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych oraz zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków utrzymania zwierząt.

Maksymalna  wysokość  pomocy  udzielonej  wynosi do 500 tys. zł.

 

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości inwestycji.

 

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com