PL EN RU

NASZE  PROJEKTY

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Lubelskie Centrum Informacji Europejskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
20-126 Lublin / Poland

tel. +48 81 442 00 15
 

Współpraca międzynarodowa

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój regionu poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy partnerów z kraju i zagranicy.  Prowadzimy działalność w zakresie zacieśniania współpracy przygranicznej pomiędzy lokalnymi i regionalnymi organizacjami w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, gospodarki.

W centrum uwagi Fundacji znajduje się tworzenie warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru granicznego, służących podniesieniu poziomu jakości życia mieszkańców i  integracji regionów przygranicznych a także rozwój współpracy handlowej i okołobiznesowej.

 

Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy poszukują partnerów w krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Jednocześnie ofertę kierujemy do partnerów z krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej, którzy chcieliby nawiązać współpracę z jednostkami samorządowymi i podmiotami gospodarczymi województwa lubelskiego.

 

Projekty doradcze:
 

Projekt pt.: "Strategia - partnerstwo - inicjatywa. Praktyczne doświadczenia Polski w zakresie planowania strategicznego i rozwoju lokalnego" - projekt zrealizowany


Projekty szkoleniowe:

Projekt pt.: "Strategia - partnerstwo - inicjatywa. Praktyczne doświadczenia Polski w zakresie planowania strategicznego i rozwoju lokalnego" - projekt zrealizowany

 

 

Copyright © Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego | projekt Platimati.com