Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości

Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości  zostało powołane w celu wspomagania rozwoju przedsiebiorczości w regionie, poprzez dostarczanie nowoczesnych metod, środków oraz rozwiązań biznesowych udoskonalających strategie prowadzenia przedsiębiorstw i ich dynamiczny rozwój.

W sierpniu 2012 roku Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego podpisała umowę  z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości – Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na realizację projektu „Wsparcie Fundacji Centrum Lokalnego jako instytucji otoczenia biznesu”. Projekt realizowany będzie w okresie wrzesień 2012 – czerwiec 2013 roku i dotyczy rozwoju działalności Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego m.in poprzez stworzenie kompleksowej oferty wsparcia dla sektora przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie oraz działalność Lubelskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz uczestnictwa w organizowanych przez nas Konferencjach.

Kontakt z nami:

  • Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości
  • 20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 28, lok. 4
  • tel.: 81 442 00 15
  • e-mail: biznes@rozwojlokalny.pl