Polityka prywatności

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego za ważną wartość uznaje relacje z partnerami i gośćmi serwisu internetowego.

Naszym celem jest odpowiedzialne używanie informacji, którymi dysponujemy. Bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych klientów – chcemy, aby czuli się pewnie, odwiedzając nasz serwis internetowy albo korzystając z naszych usług lub ofert.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć różne usługi i oferty, jednak we wszystkich przypadkach stosujemy podobną politykę prywatności. Dlatego przygotowaliśmy założenia dotyczące prywatności online – opisują one ogólne podejście Fundacji do prywatności oraz postępowanie w tej kwestii stosowane na naszej stronie internetowej.

Dbamy o to, aby Twoje informacje przechowywane w naszych bazach danych nie zostały uszkodzone ani zniszczone, oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne.

 

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH
Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.833 z poz. zm.) oraz prawem Unii Europejskiej. Zebrane dane osobowe tworzą zbiór i przechowywane są na serwerze Fundacji. Dostęp do niego posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych administratorów Fundacji.

Zbieramy informację o odwiedzających serwis. Dobrowolnie wpisany na naszych stronach adres e-mail, imię, nazwisko wykorzystujemy wyłącznie do udzielenia odpowiedzi. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art.23 ust.1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. W żadnym z powyższych przypadków dane nie są przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

 

NIEPOŻĄDANE TREŚCI
W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W serwisie nie znajdziesz także pornografii, treści nieetycznych czy uznawanych za niemoralne.

 

LINKI DO INNYCH STRON WWW
Na stronach serwisu umieszczamy linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

 

PRAWA AUTORSKIE

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oferując Użytkownikom dostęp do informacji, materiałów, publikacji i prezentacji rozpowszechnianych za pośrednictwem serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Fundacja informuje, że jej serwis www.rozwojlokalny.pl zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, dokumenty, rysunki, a przyjęty w serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony własności intelektualnej (praw autorskich).

Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych na serwisie www.rozwojlokalny.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Informacje zamieszczone na stronie www.rozwojlokalny.pl są własnością tylko prawowitych autorów, a właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu www.rozwojlokalny.pl. Wszystkie teksty, wypowiedzi, dokumenty, rysunki i fotografie w tym serwisie objęte są prawami autorskimi ich autorów.

W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli. Służą jedynie w serwisie w celach informacyjnych.

Zastrzeżenia

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego dokłada wszelkich starań aby informacja zawarta na naszej stronie www była aktualna i zgodna ze stanem rzeczywistym. Informacja zawarta na stronie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naszymi założeniami dotyczącymi prywatności i ochrony praw autorskich lub sposobu postępowania z informacjami i ochrony w serwisie internetowym www.rozwojlokalny.pl, prosimy o kontakt pod adresem fundacja@rozwojlokalny.pl.