Projekt „Nasza Leova” Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego otrzymała dofinansowanie na realizację projektu międzynarodowego w ramach partnerskiej współpracy z samorządem miasta Leova w Mołdawii oraz Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UMCS  w Lublinie.

 

Projekt Nasza Leova”. Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii będzie realizowany w terminie od sierpnia do grudnia 2022 r.

Został on wybrany jako jeden z najlepszych w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2022”. Celem konkursu w ramach działania „Równe szanse – zrównoważone miasta (działanie CZR 11) było m.in. wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, które będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców miast poprzez rewitalizację przestrzeni miejskich, modernizację usług komunalnych oraz zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią miejską.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.