Rolnicy

Polskie rolnictwo jest obecnie na etapie przełomowym. Po wielu trudnościach i problemach związanych z koniecznością dostosowania sektora rolnego do realiów związanych z integracją europejską, w coraz większym stopniu stajemy się konkurencyjni. Sprzyja temu niewątpliwie fakt wykorzystywania przez polskich rolników środków finansowych, jakie gwarantuje Unia Europejska.

W latach 2004 – 2006 w ramach funduszy strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wykorzystano wiele milionów euro. W tym okresie funkcjonowały dwa najważniejsze programy: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na lata 2007-2013 dla polskiej wsi i rolnictwa został opracowany nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, spójny z Europejskim Funduszem Rolnym Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach PROW 2007-2013 przewidziano ponad 17 miliardów euro, z których największą część stanowią środki z przeznaczeniem na rozwój rolnictwa i poprawę konkurencyjności gospodarowania na obszarach wiejskich.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego jest organizacją, która pragnie pomóc polskim rolnikom w wykorzystaniu tych funduszy. Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę Fundacji dla rolników.

Realizowane usługi doradcze

Wniosek o dotacje na modernizacje gospodarstw rolnych wraz w wymaganymi załącznikami

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oferuję usługę sporządzenia wniosku o dotację na modernizacje gospodarstw rolnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności sektora rolnego poprzez zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych oraz zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków utrzymania zwierząt.

Maksymalna  wysokość  pomocy  udzielonej  wynosi do 500 tys. zł.

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości inwestycji.

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.

Pomoc doradcza we wdrażaniu systemów informatycznych w gospodarstwach rolnych

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oferuje rolnikom pomoc we wdrożeniu systemów komputerowych do prowadzenia gospodarstw rolnych.

Do przykładowych należą:

  • programy komputerowe do prowadzenia rachunkowości rolnej;
  • programy nawozowe dla roślin w produkcji polowej;
  • programy komputerowe wspomagające zarządzanie produkcją roślinną w gospodarstwach rolnych;
  • programy komputerowe do układania dawek pokarmowych dla bydła, trzody chlewnej.

Oferujemy Państwu pomoc w zakupie niezbędnego sprzętu, programowania oraz instalację i wdrożenie systemu na terenie gospodarstwa rolnego.

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości gospodarstwa.

Ceny usług doradczych ustalane są na podstawie indywidualnych wymagań. Ceny i terminy realizacji podlegają negocjacji.