Współpraca międzynarodowa

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój regionu poprzez wykorzystanie doświadczeń i wiedzy partnerów z kraju i zagranicy.  Prowadzimy działalność w zakresie zacieśniania współpracy przygranicznej pomiędzy lokalnymi i regionalnymi organizacjami w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, gospodarki.

W centrum uwagi Fundacji znajduje się tworzenie warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru granicznego, służących podniesieniu poziomu jakości życia mieszkańców i  integracji regionów przygranicznych a także rozwój współpracy handlowej i okołobiznesowej.

Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy poszukują partnerów w krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej.

Jednocześnie ofertę kierujemy do partnerów z krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej, którzy chcieliby nawiązać współpracę z jednostkami samorządowymi i podmiotami gospodarczymi województwa lubelskiego.

Projekty doradcze:

  • Projekt pt.: „Strategia – partnerstwo – inicjatywa. Praktyczne doświadczenia Polski w zakresie planowania strategicznego i rozwoju lokalnego” – projekt zrealizowany

Projekty szkoleniowe:

  • Projekt pt.: „Strategia – partnerstwo – inicjatywa. Praktyczne doświadczenia Polski w zakresie planowania strategicznego i rozwoju lokalnego” – projekt zrealizowany