Partnerzy

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego realizując cele statutowe współpracuje z partnerami krajowymi i zagranicznymi, z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami okołobiznesowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Partnerzy krajowi

 • Do głównych partnerów krajowych Fundacji należą:
 • Samorząd Województwa Lubelskiego
 • Samorządy Powiatów i Gmin Województwa Lubelskiego
 • Stowarzyszenia oraz organizacje przedsiębiorców i pracodawców, w tym w szczególności Lubelski Klub Biznesu oraz Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • organizacje rolnicze
 • organizacje zrzeszające sektor pozarządowy
 • WYG International Polska
 • Fundacja „Młoda Demokracja”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”

Partnerzy zagraniczni

Partnerzy zagraniczni Fundacji to głównie przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z terenu Ukrainy. W ramach planowanych projektów międzynarodowych nawiązaliśmy współpracę z partnerami Obwodów: Wołyński i Zakarpacki na Ukrainie.

W szczególności możemy się poszczycić współpracą z:

 • z administracją następujących rejonów obwodu Wołyńskiego na Ukrainie (umowy o stałej współpracy partnerskiej):
  • Administracja Rejonowa Włodzimierza Wołyńskiego
  • Administracja Rejonu Kiwercywskiego
  • Rada Rejonu Horohowskiego
  •  Rada Rejonu Turyskiego
 • Urząd Miasta w Łucku na Ukrainie
 • Centrum Młodzieżowych Organizacji Społecznych Wołynia „Nasza Sprawa” w Łucku na Ukrainie
 • Związek Rolników i Właścicieli Ziemskich Wołynia w Łucku na Ukrainie
 • Centrum Informacji Europejskiej w Łucku na Ukrainie