Przedsiębiorcy

Sukces rynkowy firmy w czasach wzmożonej konkurencji zależy w dużej mierze od skutecznego zarządzania. Natomiast skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga usprawniania i racjonalizacji procesów wewnętrznych, ale też wykorzystania szans pojawiających się w otoczeniu przedsiębiorstwa. Takie szanse wiążą się między innymi z możliwością skorzystania z Funduszy Unii Europejskiej na cele inwestycyjne – podwyższające potencjał produkcyjny, usprawniające procesy wewnętrzne, zarządzanie jakością i ochroną środowiska, umożliwiające rozszerzenie oferty produktów i usług, itd.

Przedsiębiorcy, który korzystają z dotacji inwestycyjnych zdobywają przewagę konkurencyjną. Nowe szanse na dotacje wiążą się z wejściem w nowy okres programowania środków z Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oferuje usługi związane z pozyskiwaniem środków unijnych, a także inne usługi skierowane do przedsiębiorców, związane z efektywnym prowadzeniem biznesu. Szczegółowy zakres w zakładce.

Realizowane usługi doradcze

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego posiada doświadczenie i znaczny potencjał merytoryczny do świadczenia szerokiej gamy usług doradczych dla przedsiębiorców. Fundacja zatrudnia i współpracuje z ekspertami i specjalistami o wieloletniej praktyce z zakresu między innymi: sporządzania wniosków o dotacje inwestycyjne, opracowywania biznes planów, studiów wykonalności oraz innych opracowań i usług doradczych.